KONFIDO TIM organizovao predavanje o uzogoju kanole

Na Otvorenom univerzitetu, predstavljene su mogućnosti uzgoja kanole kod nas. Predavanje je organizovano od strane „KONFIDO“ tima. Predstavnici Kanadske kompanije, koji su govorili na današnjem skupu, poseduju mehanizaciju, ali im nedostaje zemljište za uzgoj kanole. Naši poljoprivrednici imali su priliku da se upoznaju sa ovom biljnom kulturom, njenim karakteristikama, mogućnostima uzgoja, ali i sa načinom rada koji se primenjuje u Kanadi.