Konferencija o šafranjiki

Nakon gotovo 20 godina rada na očuvanju i zaštiti strogo zaštićene vrste šafranjike koja raste na području Subotičke peščare brojnost ove vrste je porasla sa 2000-3000 na 100.000 jedinki, rečeno je danas na konferenciji posvećenoj ovoj vrsti u organizaciji JP “Palić- Ludaš” koja je održana u Vizitorskom centru “Ludaš” na Hajdukovu.

JP “Palić- Ludaš” je još 2003. godine započelo aktivnosti na zaštiti i očuvanju šafranjike, strogo zaštićene vrste koja raste na području predela izuzetnih odlika Subotička peščara. Ovo preduzeće je sa Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode započelo projekat na očuvanju ove biljne vrste 2003. godine, kada je zaorano više od milion jedinki ove vrste, te je započet projekat revitalizacije. U saradnji sa Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode, kao i sa kolegama iz Nacionalnog parka “Kiškunšag” i Departmanom za ekologiju Univerziteta u Segedinu, nakon gotovo 20 godina sprovođenja različitih aktivnosti poput: košenja, ispaše, uklanjanja podvrsta i niz drugih aktivnosti, postignuti su zavidni rezultati koji su na današnjem skupu predstavljeni.

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine je ove godine opredelio 2,4 miliona dinara za projektne aktivnosti na teritoriji 4 zaštićena područja kojima upravlja JP “Palić- Ludaš”. Radi se o: Parku prirode “Palić”, Specijalnom rezervatu prirode “Selevenjske pustare”, “Ludaško jezero” i predelu izuzetnih odlika “Subotička peščara”.

JP “Palić- Ludaš” od 2016. godine sprovodi brojanje šafranjike, a prema poslednjim podacima trenutno ima oko 100.000 jedinki ove vrste na području Subotičke peščare.