Koncert povodom 45 god. rada

Koncert povodom 45 godina umetničkog rada Mezei Ladislava.

23 maj 2022 Subotička Sinagoga 19 časova

LADISLAV MEZEI, rođen je 1952. godine u Subotici, gde je završio osnovnu školu, gimnaziju i srednju muzičku školu koja ga je usmerila prema profesionalnom opredeljenju za muzičku umetnost i instrument violončelo. Dalje školovanje nastavio je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu gde je diplomirao i magistrirao.

Poslediplomsko usavršavanje proveo je 1980–81. na Muzičkoj akademiji Franc List u Budimpešti, u klasi Oncay Čabe, učestvovao u stručnom seminaru u Brnu, letnjem kursu prof. Andre Navare.

Kao učenik i student dobio je niz nagrada za solističku i kamernu delatnost. Nastupao je kao solista i član baroknog ansambla Musica Florida, Akademskog kamernog ansambla Jeunesse Musicale i izveo preko 100 koncerata kamerne muzike sa Pančevačkim gudačkim kvartetom Arco, snimivši i dva CD-a.

Kao solista, nastupao je sa Subotičkom i Beogradskom filharmonijom, a mnoge resitale održao je u Beogradu i zemljama u okruženju. U kamernom duu sa pijanistkinjom Zoricom Ćetković, izveo je niz veoma uspešnih koncerata (sonate Bramsa, Šostakoviča, Šopena, Griga, Betovena, Debisija i 2013. koncert sa posebnim nazivom Muzika jevrejskih molitvi). U klavirskom triju sa pijanistkinjom Zoricom Ćetković i violinistom Mihalom Budinskim, odsvirao je veliki deo napisanih kompozicija za ovaj sastav u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i jubilarni koncert 2015. godine pod nazivom Mojih 40 godina sa muzikom i prijateljima sa muzikom Franca Šuberta i Astora Pjacole.

Od 1975. do 2004. bio je stalni član Beogradske filharmonije i vođa grupe violončela. Kao gostujući solo violončelista nastupao je sa Sarajevskom filharmonijom,Vojvođanskim simfoničarima, Simfonijskim orkestrom RTS, kamernim orkestrom Radio televizije Skoplje a kao stalni saradnik svirao je i u orkestru Camerata Serbica.

U 2012. godini osnovao je Jevrejski kamerni orkestar koji je pod njegovim umetničkim rukovodstvom ostvario celovečernje koncerte u Beogradu, Zagrebu i Segedinu.

Od 1997. godine stalno je zaposlen na FMU u Beogradu gde je od 2009. godine redovni profesor na Katedri za kamernu muziku.

MILAN POPOVIĆ je čembalista i pijanista, aktivan kao solista i kamerni muzičar, klavirski i kontinuo saradnik. Na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu je završio osnovne studije klavira i čembala, u klasama red. prof. Ninoslava Živkovića i red. prof. Zorice Ćetković. Na istom fakultetu je sa uspehom odbranio doktorski umetnički projekat istražujući interpretativne veze između francuske muzike za čembalo 18. i 20. veka.

Tokom školovanja se kontinuirano usavršavao na kursevima klavira i čembala u zemlji i inostranstvu. Pohađao je kurseve na Međunarodnom festivalu čembala Ars Vivendi Clavicembalum – Čembalo, živa umetnost u Beogradu i učestvovao u radu Barokne radionice Predraga Novovića na FMU. Dve godine je bio stipendista Austrijske barokne akademije (Austria Barock Akademie – ABA) iz Gmundena. Među profesorima kod kojih se usavršavao su Maria Luisa Baldassari, Erich Traxler, Siegbert Rampe, Anne Marie Dragosits, Eugene Michelangeli, Egon Mihajlović, Blandine Rannou, Jory Vinikour i dr.

Dobitnik je nagrada laureata, kao i nagrada u ostalim kategorijama na brojnim pijanističkim takmičenjima domaćeg i međunarodnog karaktera.

Gostovao je na muzičkim festivalima u zemlji i inostranstvu (Ars Vivendi Clavicembalum, Trigonale, Aestas, Festival rane muzike – FERAM), na kojima je održao više resitala solističke i kamerne muzike. Pored redovnih nastupa u zemlji, ostvario je koncertne resitale i gostovanja kao solista i kamerni muzičar u Austriji, Hrvatskoj, Bugarskoj i Španiji. Poneo je titulu Talenta festivala Trigonale 2011.

Kao solista je nastupao sa Umetničkim ansamblom Vojske Srbije Stanislav Binički, kao i sa Orkestrom Fakulteta muzičke umetnosti. Bio je saradnik Simfonijskog orkestra RTS-a, saradnik Umetničkog ansambla Stanislav Binički, Jevrejskog kamernog orkestra, oficijelni kontinuo saradnik baroknog orkestra Aestas i baroknog orkestra Nove beogradske opere. Član je ansambla za staru muziku Temenos.

Snimci sa koncertnih nastupa Milana Popovića su emitovani na programima Radio Beograda i Austrijskog radija (ORF).

Inicijator je i umetnički koordinator obeležavanja Evropskog dana stare muzike, koji se od 2013. godine održava na Fakultetu muzičke umetnosti, uz podršku Evropske mreže za staru muziku.

Docent je za umetničku oblast čembala na Poliinstrumentalnoj katedri FMU u Beogradu.