Komunalni red i oglašavanje teme vanrednog zasedanja Skupštine grada

Na prvoj vanrednoj sednici odbornici Skupštine grada većinom glasova usvojili su sve tri tačke, koje su bile na dnevnom redu. Usvojene su Odluka o izmenama Odluke o komunalnom redu, Odluka o opštinskim putevima, ulicama i nekategorisanim putevima, kao i Odluka o oglašavanju na teritoriji Grada Subotice.

Predstavnici vlasti tvrde da će se odlukama posle deceniju konačno uvesti red u ovu oblast.

Protiv ove tri odluke glasali su odbornici Pokreta za građansku Suboticu, jer kako su istakli uvode nove namete privrednicima, što će otežati poslovanje. Takođe, oni su naglasili da nije postojala potreba za sazivanjem vanredne sedice jer su već prošli rokovi za usklađivanje sa zakonima, dodajući da je uvođenje novih nameta trebalo izvesti pre donošenja budžeta.

Ove tri odluke su kako je rečeno prvi korak ka Odluci o naknadama, koja će tačno definisati cenovnike koje će važiti za sve privredne subjekte.