Kancelariji lokalnog ombudsmana obratilo se preko hiljadu građana

Tokom protekle godine kancelariji Lokalnog ombudsmana obratilo se 1.627 građana, od kojih je 285 podnelo pritužbe na rad upravnih organa i javnih službi. Prema oceni Lokalnog ombudsmana najugroženija prava tokom 2020. godine bila su prava na zdravlje i slobodu kretanja.

U sferi zaštite prava građana broj obraćanja izuzetno je visok. Veći gradovi imali su ukupno oko 500 obraćanja, što je dosta manje u odnosu na naš grad, rekla je Lokalna ombudsmanka Erika Tot Salai. Kako kaže, direktno su učestvovali u zaštiti prava preko 300 radnika dve kompanije zajedno sa Savezom samostalnih sindikata.

Prethodna godina bila je specifična zbog pandemije virusa kovid-19 koji je do srži uzdrmao osnovne principe kao što je princip ljudskih prava i njihovo poštovanje. Čitava 2020. godina protekla je u ograničavanju ovih prava da bi se zaštitilo ono najvrednije, pravo na život. Iz kancelarije Lokalnog ombudsmana kažu da nijedan građanin nije ostao sam u rešavanju svojih problema.

Kada su u pitanju pritužbe na rad upravnih organa, građani su u 2020. godini podneli ukupno 236 pritužbi Kancelariji lokalnog ombudsmana, a najviše na Centar za socijalni rad zbog ćutanja administracije i isteka propisanih rokova u kojima nije doneto rešenje po podnetom zahtevu.

Prema rečima Lokalne ombudsmanke zbog okolnosti u kojima se 2020. godina odvijala, najugroženija prava tokom godine bila su pravo na zdravlje i slobodu kretanja.