Kako sakupljače sekundarnih sirovina uvesti u legalne tokove?

Kako se sakupljanje reciklabilnog otpada može staviti u “legalne tokove” i kako izgleda poslovanje u toj oblasti kroz formu socijalnog preduzetništa u praksi bile su teme predavanja koje je održano danas na Otvorenom univerzitetu, u organizaciji Udruženja “Terras” i “Arhus” centra.

Prema poslednjim podacima u Srbiji oko 13 odsto otpada završi na reciklaži zahvaljujući upravo neformalnim sakupljačima. Kako organizatori navode, cilj skupa je da se kroz diskusiju razmotre pojedine odredbe nove zakonske regulative i ostalih dokumenata iz ove oblasti i nađu rešenja kako ih uključiti u “legalne tokove”.

Jedno od rešenja i primera dobre prakse je prva specijalizovana ekološka zadruga u ovom delu Evrope “Connect Clean Roma Group“, čiji je jedan od osnivača Kilino Stojkov. Bave se sakupljanjem, skladištenjem i tretmanom otpadnih kablova i drugog neopasnog otpada, a postrojenje se nalazi u Adi. Zahvaljujući tome oko trideset neformalnih sakupljača uspelo je da uđe u legalni sistem. Po rečima sagovornika, naši zakoni još uvek nisu usklađeni sa evropskim, što je samo jedan od problema u ovoj oblasti.

Skup je realizovan u okviru projekta: „Upravljanjem otpadom do zaštite zdravlja ljudi i životne sredine“, podržanog od strane Grada Subotice.