Jubilej JKP „Suboticagas“ – 18 godina od osnivanja

Javno komunalno preduzeće “Suboticagas” danas je obeležilo jubilej – 18 godina od osnivanja. Od 2005. godine kada je odlukom Skupštine grada odvojeno od “Subotičke toplane” i započelo samostalno poslovanje do danas distributivnom gasovodnom mrežom pokriveno je 90 odsto Grada, a čak 12.000 domaćinstava koristi ovaj vid grejanja.

Javno komunalno preduzeće “Suboticagas” svake godine projektuje i izgradi 20 kilometara gasovodne mreže sa mogućnošću priključenja oko 500 novih korisnika. Ove godine gasifikacija je završena u Šupljaku, jednom delu Palića i Makova sedmica, dok je za narednu godinu u planu izgradnja novih 20 kilometara gasne mreže u čak devet mesnih zajednica.

Gradonačelnik Stevan Bakić čestitajući jubilej naglasio je da ovo uzorno preduzeće danas upravlja gasnom mrežom koja se prostire na ukupnoj dužini od 700 kilometara i da se ravnomernim širenjem gasovodne mreže stvara mogućnost da svi naši građani, bez obzira gde žive, koriste jednistavno, pouzdano i ekološki veoma prihvatljivo grejanje na gas.

Suboticagas” jedno je od najmlađih javno komunalnih preduzeća u Subotici, ali je od osnivanja do danas ostavio značajan trag u životu Grada, rekao je zamenik gradonačelnika Imre Kern.

Javno komunalno preduzeće “Suboticagas” samostalno poslovanje započelo je 2005. godine odlukom Skupštine grada kada je odvojeno od “Subotičke toplane”.