Javnotužilački istražitelji-specijalci za složena krivična dela

 Udruženje sudija i tužilaca Srbije (UST) zalaže se za uvođenje nove krivično-pravne profesije u domaći pravni sistem – javnotužilačkih istražitelja, koji bi se, po nalogu javnog tužioca posvetili samo rasvetljavanju kompleksih krivičnih dela koja moraju da reše hitno, poput otmica ili ubistava.
Ideja je da se u skladu sa principima tužilačke istrage, predstojećim izmenama Zakona o javnom tužilaštvu predvidi da Republički javni tužilac sastavlja godišnju listu istražitelja koje bi javni tužioci angažovali na prikupljanju dokaza, imajući u vidu predmete istrage, iskustvo, specijalizaciju i kvalifikacije za istraživanje konkretnih krivičnih dela.

Ostavi komentar

Unestie Vaš komentar
Unesite Vaše ime