Javni radovi i ove godine na teritoriji Grada Subotice

Na teritoriji Grada Subotice ove godine će biti organizovani javni radovi kao jedna od mera aktivne politike zapošljavanja, kojom Grad u saradnji sa subotičkom filijalom Nacionalne službe za zapošljavanje podstiče radno angažovanje nezaposlenih lica sa teritorije Grada Subotice koja se nalaze na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje.
Grad Subotica javne radove organizuje u saradnji sa subotičkom filjalom NSZ, na osnovu potpisanog Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa i mera aktivne politike zapošljavanja za 2019. godinu.
Za realizovanje ove mere u budžetu grada je obezbeđeno oko 7,5 miliona dinara. Javni radovi biće organizovani u oblastima održavanja i zaštite životne sredine i prirode, kao i socijalnih, humanitarnih i kulturnih delatnosti.
Pravo učešća na javnom konkursu za sprovođenje i organizovanje javnih radova imaju izvođači sa teritorije Grada Subotice.: javna komunalna preduzeća, ustanove socijalne zaštite i ustanove kulture.
Javni konkurs biće objavljen 14. 06. 2019 godine u listovima „Hrvatska riječ”, “Magyar szó” i “Subotičke novine“, kao i na sajtu Grada Subotice www. subotica.rs i sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje www.nsz.gov.rs .
Zahtev sa biznis planom može se preuzeti sa pomenutih sajtova kao i u subotičkoj filijali NSZ, gde se mogu dobiti i dodatne informacije.
Javni poziv je otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja, a Zahtev sa biznis planom se predaje u dva primerka subotičkoj filijali NSZ.

Ostavi komentar

Unestie Vaš komentar
Unesite Vaše ime