Javni pozivi IPA 2013.

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima u 2018. godini otvoren je do 11.juna odnosno do utroška raspoloživih sredstava. Visina subvencije je određena stepenom razvijenosti lokalne samouprave i iznosi: 150.000 dinara po licu u prvoj i drugoj grupi, 200.000 u trećoj grupi i 250.000 dinara u četvrtoj grupi i devastiranim područjima.Uslov za ostvarivanje prava na subvenciju imaju poslodavci pod uslovom da pripadaju privatnom sektoru, da su registrovani najmanje tri meseca pre datuma podnošenja zahteva, da u zakonksim rokovima izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i da imaju najmanje jednog zaposlenog. Osim toga,da poslodavac u poslednjih šest meseci nije bio duže od 30 dana neprekidno evidentiran u registru dužnika prinudne naplate NBS, da je izmirio ranije ugovorene i druge obaveze prema Nacionalnoj službi, da ne zapošljava lica koja su u periodu od šest meseci pre podnošenmja zahteva za dodelu subvencija bila u radnom odnosu kod tog poslodavca, te da se nalazi u dozvoljenom okviru opredeljenog iznosa za de minimis državnu pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i prethodne dve fiskalne godine. Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencija za samozapošljavanje u 2018. takođe je otvoren do 11.juna ove godine, a namenjen je nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i to u kategoriji viškovi zapoelsnih i mladi do 30 godina starosti. Subvencija se dodeljuje u jednokratnom iznosu od 180.000 dinara odnosno 200.000 u slučaju samozapošljavanja viškova zaposlenih radi osnivanja radnje, zadruge iuli drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos. Pravo na ovu subvenciju imaju lica koja su prijavljena na evidenciju NSZ, koja su završila obuku za razvoj preduzetništva, lica koja su izmirila ranije ugovorene i druge obaveze prema Nacionalnoj službi kao i lica koja su u dozvoljenom okviru opredeljenog iznosa za de minimis državnu pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i prethodne dve fiskalne godine.