Javna rasprava o uvođenju bunjevačkog jezika u službenu upotrebu

Javna rasprava o predlogu Odluke o izmenama Statuta Grada Subotice, kojim se predviđa uvođenje bunjevačkog jezika i pisma u službenu upotrebu, trajaće do 23. aprila. U javnoj raspravi mogu da učestvuju svi zainteresovani građani, predstavnici udruženja i sredstva javnog informisanja.

Predlozi, sugestije i mišljenja građana i ostalih učesnika u javnoj raspravi u pisanoj formi dostavljaju se na adresu: Skupština  grada  Subotice, Subotica, Trg slobode 1, s naznakom na poleđini koverte „za javnu  raspravu“, a u elektronskoj formi na adresu: [email protected].

Otvoreni sastanak za sve zainteresovane učesnike biće organizovan 23. aprila u Velikoj većnici Gradske kuće, s početkom u 9 časova.