Jačanje saradnje u jedrenju na vodi u prekograničnom regionu

Jedriličarski Klub Palić u saradnji sa KERT-om iz Segedina, u okviru prekograničnog programa sa Mađarskom, realizuje projekat pod nazivom “SAILING”.

Cilj projekta je saradnja u jedrenju na vodi u prekograničnoj regiji.

U sklopu projekta, na Paliću se održavaju tri školice jedrenja za početnike, dva jedriličarska kampa za napredne jedriličare i jedna jedriličarska regata.

Zbog velikog interesovanja Jedriličarski Klub Palić je za svaku školu obezbedio dva trenera i na taj način omogućio da se poveća broj polaznika. Pored povećanog broja polaznika po školi, zbog velikog interesovanja, klub iz svojih sredstava organizuje dva dodatna termina, kako bi svi zainteresovani mladi imali mogućnost da se upoznaju sa ovim prelepim sportom i da savladaju osnove jedrenja.

Uspešno su održani i dva kampa u periodu od 18. do 22. jula. Nakon završetka svih najavljenih školica jedrenja 10. i 11. septembra će se u sklopu projekta, na Paliću održati jedriličarska regata.