Izrađen video-spot u okviru projekta „Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Srbiji“

U periodu od maja do decembra Lokalni tim za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima Grada Subotice učestvovao je u projektu „Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Srbiji“.

Projekat je realizovan u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope i to u pet gradova u Srbiji – Subotica, Sremska Mitrovica, Šabac, Niš i Vranje. Cilj projekta bilo je podizanje svesti javnosti o problemu trgovine ljudima sa posebnim akcentom na radnoj eksploataciji. Nosioci projektnih aktivnosti bili su Lokalni timovi za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima uz podršku UG Atina.

Kao rezultat projeknih aktivnosti Lokalnog tima za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima Grada Subotice izrađeni su flajer na temu radne eksploatacije i video-spot na temu radne eksploatacije. Video-spot izradili su članovi Lokalnog tima iz Crvenog krsta Subotica.