Izmene redu vožnje u gradskom i prigradskom saobraćaju

Od 1. avgusta doći će do smanjivanja i pomeranja polazaka na nekoliko prigradskih linija, saopšteno je iz JKP “Subotica trans”. Takođe, od 6. avgusta doći će do promena u redu vožnje u gradskom saobraćaju.

Pomeranja će biti na sledećim linijama: 19 (Subotica – Stari Žednik – Novi Žednik); 22 (Subotica-Kelebija); 23 (Subotica-Stari Žednik-Dušanovo); 25 (Subotica-Klisa-Dušanovo); 26 (Subotica-Bajmok Rata);  28 (Subotica-Gornji Tavankut) i 30 (Subotica-Đurđin. Detaljnije informacije o izmenama u redu vožnje prigradskog saobraćaja putnici mogu pročitati na sajtu ovog preduzeća.

Od 6. avgusta će doći do promena u gradskom saobraćaju u redu vožnje  za subotu i nedelju na sledećim linijama:  1a na kojoj će autobusi saobraćati sa intervalom od sat vremena umesto dosadašnjih pola sata; 3 na kojoj će se prevoz takođe organizovati sa intervalom od sat vremena umesto dosadašnjih 45 minuta; linije 4 i 8a neće saobraćati subotom i nedeljom; doći će i do pomerenja polazaka na liniji 16, pa iz „Subotica-transa” moel putnike  da pogledaju red vožnje pre korišćenja navedene linije.