Izložba Georga Odrija obeležila dan Politehničke škole

 

U Politehničkoj školi obeležen je dan škole, a tim povodom je održana samostalna izložba Georga Odrija pod nazivom Zanatsko obrazovanje između dva svetska rata. Na izložbi je predstavljeno šesnaest radova, koji će biti deo monografije na tu temu.

Profesor istorije i gradjanskog obrazovanja u politehničkoj školi, Georg Odri, pripremio je šesnaest fotografija koje predstavljaju period istorijata zanatskog obrazovanja između dva svetska rata. Podaci i fotografije starih učeničkih dnevnika, upravnika škole, zgrada koje su bile namenjene zanatskom obrazovanju učenika, koje podsećaju na današnje dualno obrazovanje, nabavljene su u saradnji sa Gradskim istorijskim arhivom.

Prema rečima direktora Politehničke škole Ise Planića, povodom dana škole u toku čitave nedelje održano je niz aktivnosti u školi. Održan je istorijski čas o istoriji građevinarstva u Subotici namenjen učenicima osnovno školskog uzrasta, prezentovan je rad na projektu ,,Saradnjom do znanja“, u dvorištu škole organizovane su gimnastičarske vežbe, a u fiskulturnoj sali organizovano je takmičenje učenika u video igrama. Održana je i izložba fotografija namenjena predstavljanju zanatskog obrazovanja između dva svetska rata.

Obrazovanje kadrova tehničke i privredne struke datira još iz 1883. godine. Potreba za ovim kadrovima drastično je porasla nakon Drugog svetskog rata. Škola je pretrpela mnoge reforme, a današnji naziv dobila je 2002. godine, odlukom vlade Srbije.