Izlov invazivnih vrsta pri kraju – najviše izlovljeno babuški

Javno preduzeće „Palić-Ludaš“ približava se kraju selektivnog izlova invazivnih vrsta riba u Palićkom jezeru, koje se realizuje u sklopu Ecolacus projekta „Zaštita biodiverziteta i voda jezera Palić i Ludaš“.

Selektivni izlov riba iz Palićkog jezera višegodišnja je aktivnost koja se realizuje u sklopu projekta „Zaštita biodiverziteta i voda jezera Palić i Ludaš“. Direktorka JP “Palić-Ludaš”, Marta Dobo, selektivni izlov riba iz četvrtog sektora ocenila je kao veoma uspešan, jer je izlovljeno 87,75 tona invazivne vrste ribe – babuške.

Tokom ove godine izlovljeno je preko 100 tona invazivnih vrsta ribe, a pored babuške koja je čini 95 odsto izlova, tu su se našli i američki patuljasti somić, sunčanica i kineska razbora. Povećava se i broj autohtonih vrsta riba, a kako je projektom predviđeno i postepeno poribljavanje u svim sektorima jezera Palić i Ludaš, ovaj broj će se u narednom periodu povećavati, rekao je Tamaš Vinko, stručni saradnik za zaštitu prirode JP „Palić-Ludaš“. Kako kaže, u planu su grabljivice poput smuđa i štuke.

Preliminarni rezultati projekta pokazali su da je situacija u jezeru bolja u odnosu na prethodne godine, rekao je konsultant na projektu, Marko Stojičić.

Izlov je počeo 1. septembra, a njegov završetak je predviđen za jednu sedmicu.