Izgradjena ambulanta za maloletne migrante

 

Delegacija organizacije ASB posetila je ambulantu 1 u Kumičićevoj ulici gde je sa gradonačelnikom, Bogdanom Labanom, obeležila završetak radova na izgradnji novog bloka Ambulante 1. Uložena sredstva za izgradnju novog dela ambulante iznose 55.000 evra, izgradnja je započeta u decembru i trajala je 3 meseca, a novi blok Ambulante 1 namenjen je za lečenje migranata do petnaeste godine starosti.

Prema rečima direktorke Doma zdravlja, Mile Dujimić Bogdanović, proširenje kapaciteta ambulante je od velikog značaja za naš grad s obzirom da je u prethodnoj godini usluga zdravstvenog lečenja pružena deci i starijim migrantima kojih je bilo otprilike 1.400 na teritoriji grada Subotice.

 

Sredstvima Nemačke Vlade, organizacija ASB pružila je podršku gradu Subotici i omogućila proširenje kapaciteta ambulante. Iznos uloženih sredstava je 55.000 evra, a izgradnja je trajala tri meseca. U saradnji sa lokalnim partnerom Inicijativom za razvoj i saradnju potrebno je prikupiti sredstva za opremanje Ambulante 1.

 

Gradonačelnik Bogdan Laban iskazao je veliku zahvalnost Nemačkoj Vladi kao i organizaciji ASB koja je dugogodišnji partner našeg grada. Od početka migrantske krize u 2015.godini ASB organizacija je za potrebe grada Subotice opredelila 500.000evra.

 

Organizasija ASB je samo u toku 2015.godine,u jeku migrantske krize, gradu Subotici pružila pomoć u izgradnji Prihvatno-tranzitnog centra kao i donaciju specijalnih vozila domu ,,Kolevka“ i ambulantnog vozila. U narednom periodu pored opremanja Ambulante 1, planirana je donacija još jednog ambulantnog vozila.