Izbori za nacionalne savete

Raspisani su izbori za članove nacionalnih saveta 23 manjine. Članovi saveta biće birani neposredno ili putem elektorske skupštine.

U nedelju, 13. novembra, na neposrednim izborima biraće se članovi saveta 19 nacionalnih manjina, dok će četiri manjine – goranska, makedonska, hrvatska i crnogorska, birati putem elektorske skupštine.

Ministarka je pozvala pripadnike nacionalnih manjina da nastave da se upisuju u poseban birački spisak do 27. oktobra, kada se spisak zaključuje i kada će se znati tačno koliko pripadnika nacionalnih manjina izlazi na ove izbore.

Upis u poseban birački spisak vrši se isključivo na lični zahtev pripadnika nacionalne manjine, koji se svojeručno potpisan podnosi u pisanoj formi opštinskoj, odnosno gradskoj upravi prema mestu prebivališta, odnosno mestu boravišta za interno raseljena lica.

Gradska uprava Grada Subotice, kao nadležan organ za ažuriranje dela posebnog biračkog spiska nacionalne manjine, vrši upis birača koji nisu upisani u poseban birački spisak, kao i promenu podataka u istom, sve do njegovog zaključenja, odnosno do 28. oktobra u ponoć.

 Uvid u deo posebnog biračkog spiska nacionalnih manjina kao i upis, brisanje, izmene, dopune i ispravke građani mogu da izvrše svakog radnog dana u Gradskoj kući u Službi za opštu upravu i zajedničke poslove u okviru Sekretarijata za opštu upravu i zajedničke, kao i u  mesnim kancelarijama. Kako je najavljeno, od 7 do 15 čaosva građanima su na raspolaganju MZ Palić (za Palić, Šupljak, Hajdukovo i Bački vinogradi), MZ Bajmok (za Bajmok i Mišićevo), MZ Čantavir (za Čantavir, Višnjevac i Bačko Dušanovo), MZ Tavankut (za Gornji Tavankut, Donji Tavankut i Ljutovo) i MZ Stari Žednik (za Stari Žednik, Novi Žednik i Đurđin).