Izbori za Nacionalne savete nacionalnih manjina biće raspisani 17. avgusta

Izbori za Nacionalne savete nacionalnih manjina biće raspisani 17. avgusta, a održani 4. novembra. Upis ili uvid u poseban birački spisak građani mogu obaviti u lokalnoj samopravi. Za upis u birački spisak neophodan je lični zahtev građana, što znači da bez ličnog angažmana pripadnika nacionalnih manjina u čitavom procesu ta prava neće moći da budu ostvarena u punoj meri. Birač se upisuje na posebnom obrascu koji se u pisanoj formi, podnosi gradskoj upravi.