Izbegnuto plaćanje poreza u iznosu od pet milijardi dinara

Poreska policija u našoj zemlji je u prvih pet meseci ove godine podnela nadležnim tužilaštvima 654 krivične prijave protiv 794 lica za učinjenih 746 krivičnih dela, pri čemu je izbegnut porez u iznosu od pet milijardi dinara, dok je 29 lica lišeno slobode.
Sektor poreske policije je identifikovao 72 „fantom“ i „peračka“ preduzeća, koja predstavljaju glavne generatore sive ekonomije, što je za 28 odsto više u odnosu na isti period prošle godine.
Efikasnost u suzbijanju sive ekonomije Poreska policija je, kako se navodi u saopštenju, pokazala i prilikom sprovođenja akcije suzbijanja nelegalnog prometa duvana i duvanskih prerađevina kao i ostalih akciznih proizvoda.
Podneto je i 207 krivičnih prijava za učinjena krivična dela: nedozvoljen promet akciznih proizvoda, nedozvoljeno skladištenje robe, nedozvoljena trgovina, neovlašćeno bavljenje određenom delatnošću i krijumčarenje.
Sprovođenjem redovnih aktivnosti u cilju suzbijanja sive ekonomije u prometu dobara i usluga koji se vrši obavljanjem neregistrovane delatnosti, reklamiranjem i prodajom putem interneta, inspektori Poreske policije privremeno su oduzeli i druga dobra bez dokumentacije o poreklu, ukupne vrednosti od 3,7 miliona dinara.
Protiv lica od kojih su oduzeta navedena dobra podnete su tri krivične prijave zbog postojanja osnova sumnje da su izvršena krivična dela: nedozvoljen promet akciznih proizvoda, nedozvoljeno skladištenje robe i nedozvoljena trgovina, navodi se u saopštenju Poreske uprave.