Ivanišević: Proveravaću namensko korišćenje subvencija

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Nenad Ivanišević, uručio je danas u velikom holu Pokrajinske vlade ugovore korisnicima sredstava po konkursu za zapošljavanje u 2021. godini.

Sekretarijat je ukupno dodelio gotovo 42 miliona dinara za 182 novozaposlenih, bilo kao samozapošljavanje, prijem sa Nacionalne službe za zapošljavanje ili za javne radove.

Uslov je da niko ne sme da bude otpušten i korisnici javnih sredstava moraju da ih koriste namenski. Lično ću do kraja godine proveravati sve učesnike ovog konkursa. Podsećam vas da samo tako možemo otvarati nove konkurse i pomagati privredi i celom društvu, poručio je sekretar Ivanišević korisnicima subvencije.

Subvencija za samozapošljavanje iznosila je 250.000 dinara, odnosni 270.000 za osobe sa invaliditetom i ukupno je dodeljeno 15 miliona dinara.

Za prijem radnika sa evidencije NSZ jednokratna pomoć je takođe 250.000 dinara o dodeljeno je ukupno 22 miliona dinara.

Za spovođenje javnih radova po ovom konkursu dodeljeno je pet miliona dinara subvencija za ukupno 21 projekat neprofitnih organizacija, odnosno udruženja koje su angažovale 34 osobe.