“Istoricizam u javnim zbirkama i njegova muzealizacija”

Gradski muzej Subotica sutra sa početkom u 10,45 priređuje međunarodnu naučnu konferenciju “Istoricizam u javnim zbirkama i njegova muzealizacija”.

Ova naučna konferencija je deo IPA prekograničnog programa Mađarska – Srbija, u okviru projekta Istoricizam u Bačkoj koji realizuju Gradski muzeja Subotica i Muzej “Ištvan Tir” iz Baje. Neke od tema o kojima će biti reči na konferenciji su: tragovi istoricizma u Baji, Dinastija cipelara iz Baje, zatim neorenesansne Žolnai keramičke peći iz zbirke Muzeja primenjene umetnosti u Budimpešti i subotičke Gradske kuće.

Tokom predavanja obezbeđen je simultani prevod, a prateći program konferencije je foto-izložba na temu istoricizma, kao i šetnja gradom stazama istoricizma koja počinje sutra u 15 časova okupljanjem ispred Gradskog muzeja.