Isplata socijalnih davanja od sutra

Sutra počinje isplata novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade i dodatka za pomoć i negu drugog lica za jul, saopštilo je Ministarstvo za rad.

Takođe, sutra će početi isplata naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju, dečjeg i roditeljskog dodatka, kao i prava iz boračko-invalidske zaštite.

U ponedeljak će biti isplaćene naknade zarade tokom porodiljskog odsustva, nege deteta i posebne nege deteta, kao i ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta.