Isplata novčane naknade

Isplata novčane naknade za rad hranitelja i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju, novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade , dodatka za negu i pomoć drugog lica za mart 2018. godine, počeće sutra, objavljeno je na sajtu Banke “Poštanska štedionica”. U petak počinje isplata roditeljskog i dečjeg dodatka i osnovnih invalidskih primanja vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine.