Interaktivna radionica Forum teatra

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, a u sklopu projekta ,,Inkluzivni omladinski forum teatar“ Udruženje ,,Zajedno“ organizovalo je danas u Srednjoj ekonomskoj školi ,,Bosa Milićević“ interaktivnu radionicu Forum teatra na temu diskriminacije mladih osoba Romske nacionalnosti. Projekat u kome su učenici prezentovali vršnjacima glavne probleme sa kojima se suočavaju je podržan i finansiran od strane Centra lokalne demokratije-Subotica i Lokalne inicijative mladih.Učenici sa kojima smo razgovarali rekli su nam da su njihove uloge u Forum teatru posvećene razvijanju društvene svesti kod ljudi koji na bilo koji način prave razlike među ljudima. Poruka svih radionica jeste da su svi ljudi isti bez obzira na pol, veru, nacionalnost, ekonomski status i na to da li su ometeni u razvoju, a današnji forum teatar bio je posvećen temi odnosa prema mladim osobama Romske nacionalnostiPrema rečima Snežane Maravić, saradnice Udruženja ,,Zajadno“, ovim projektom je bilo obuhvaćeno petnaestoro srednjoškolaca sa invaliditetom koji su članovi Omladinskog Udruženja i Dramske sekcije Školskog centra sa Domom učenika ,,Dositej Obradović“ i osamdeset srednjoškolaca učenika subotičkih srednjih škola. Tri teme kojijma su se bavili i koje su prezentovali na sceni su najaktuelnije u vršnjačkim grupama, a tiču se odnosa prema mladim osobama Romske nacionalnosti, diskriminacije u krugu vršnjačke grupe i odnosa prema vršnjacima sa inhvaliditetom.

Udruženje ,,Zajedno“ je u protekla tri meseca realizovala projekat ,,Inkluzivni omladinski Forum teatar“, a završne radionice-Forum teatra održane su u Srednjoj medicinskoj školi, Gimnaziji ,,Svetozar Marković“ i ekonomskoj školi ,,Bosa Milićević“. Forum teatar je forma interaktivnog pozorišta u kome se nakon izvođenja scene nasilja ili diskriminacije uključuje publika, a cilj projekta jeste da se stvori interakcija među vršnjacima sa i bez invaliditeta, da se pri tome smanji socijalna distanca i izbrišu stereotipi i predrasude.