Razmena pristup i korišćeje prostornih informacija

U Pokrajinskoj vladi je danas potpisan Sporazum o okvirima za razmenu, pristup i korišćenje prostornih podataka, koji će poslužiti pokrajinskim institucijama u cilju izrade strateških i planskih dokumenata u okviru svojih nadležnosti, kao i građanima koji će od sada lako – putem zajedničkog informacionog sistema – moći da dođu do potrebnih geoprostornih podataka.
Protokol su potpisali pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine Vladimir Galić i predstavnici pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, JP za prostorno i urbinističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“, Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, JVP „Vode Vojvodine“ i direktorka JP „Vojvodinašume“ Marta Takač.
Resorni sekretar Galić istakao je da će osnovni instrument ovakvog povezivanja činiti zajednički geoprostorni portal, i naveo da je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine već uneo podatke iz svog internog informacionog sistema.
„Informacioni sistem koji gradimo jeste deo INSPIRE direktive, koji je Evropska unija pokrenula još 2007. godine. Reč je o sistemu infrastrukture prostornih informacija u Evropi, koji je neophodan za bolje funkcionisanje svih javnih ustanova, državnih organa jer u sebi sadrži objedinjene geoprostorne podatke za određenu teritoriju“, pojasnio je Galić i podsetio da je EU tada obavezala sve svoje članice, kao i one zemlje koje žele da se pridruže da postave ovakav sistem.
Ukazujući na značaj ovog geoportala, Galić je naveo da će korisnici, na osnovu „jednog klika“, u odgovarajućoj aplikaciji, dobiti podatke koji ih zanimaju, nezavisno da li je reč o državnim organima ili pojedincu koji je zainteresovan za stanje njegove parcele. Kako je pojasnio, nije reč samo o podacima u vezi sa imovinsko-pravnim odnosima, već i u pogledu energetske i putne infrastrukture, životne sredine ili stanja u privredi. Na taj način, podaci će biti objedinjeni na jednom mestu, pristupačni javnosti i što je najvažnije – provereni. Galić je naveo da je naredni korak da baza geoprostornih podataka, koja bude sačinjena u našoj pokrajini bude priključena nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka Republike Srbije.
Potpisnici današnjeg sporazuma ukazali su takođe na benefite koji će ovaj zajednički portal obezbediti njegovim korisnicima, a reč je o tome da će sada biti omogućeno da se prostorni podaci koje poseduju pokrajinski sekretarijati, javna preduzeća i zavodi, lako povežu i razmenjuju putem odgovarajućih servisa i na taj način, međusobno povezani i standardizovani, budu lako dostupni krajnjim korisnicima u svakodnevnom radu.