INFOBLOK 21.12.2022.

Od početka godine do sada u Fondaciju za pomoć pri lečenju teško obolele dece i omladine upućeno je 85 molbi za 29. dece i sve su pozitivno rešene.

Fondacija “Bačka” preko preduzeća “Phiwa” uoči novogodišnjih praznika, već tradicionalno je za decu iz socijalno ugroženih porodica obezbedila 1389 novogodišnjih paketića.

Podela tipskih kanti za odvoženje kućnog otpada po prigradskim naseljima počela je danas u MZ “Mala Bosna”.

Predsednik Planinarskog saveza Srbije, Iso Planić sumirao je godinu na izmaku i predstavio planove za 2023.