INFOBLOK 18.06.2024.

Dok je u subotičkom ataru žetva ječma uglavnom završena sa ostvarenim prosečnim prinosima od oko 6,5 do 6,6 tona po hektaru, žetrva uljane repice i pšenice je u punom jeku, kažu u Poljoprivrednoj stručnoj i savetodavnoj službi.

Polaganje male mature počelo je danas testom iz srpskog odnosno maternjeg jezika.

Muzička škola dobila je na poklon harfu što će ovoj obrazovnoj ustanovi omogućiti da prvi put od svog osnivanja otvori odsek za harfu.

Karate klub Enpi proglasio je najbolje takmičare u ovoj sezoni.