Hokej klub Spartak sa svojim mlađim selekcijama odradio je letnje pripreme na ledu

Hokej klub Spartak sa svojim mlađim selekcijama odradio je letnje pripreme na ledu u sklopu aktivnosti za nrednu sezonu..Pripreme su održane u Českoj u periodu od 18 do 20 avgusta.Na kampu je ukupno učestvovalo 47 moro dece iz Subotice.Za devet dana koliko je trajao kamp svako dete provelo je više od 20 sati na ledu plus suvi treninzi.Takmičari hokej kluba Spartak nastavljaju sa suvim treninzima a od prvog septembra treniraće i u Mađarskoj.