Hitna pomoć tokom prošle godine imala 11600 intervencija

Služba za hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja tokom prošle godine imala je 11600 intervencija na terenu. U ambulanti Službe pregledano je 17866 pacijenata, što je za 600 pregleda više u odnosu na prethodnu godinu. Od tog broja 4740 pacijenata dolazilo je više puta. Transportne ekipe imale su 6525 pacijenta, pa su vozila prešla 525.000 km.
U 2017.godini preveženo je 57 pacijenata sa akutnim infarktom miokarda (STEMI), dok je reanimirano 105. Za razliku od prethodnih godina, 2018. godinu Dom zdravlja dočekao je sa dovoljnim brojem zaposlenih.