Hemijsko-tehnološka škola postaje novi trening centar za dualno obrazovanje

Hemijsko-tehnološka škola će u narednoj školskoj godini upisati ukupno devet odeljenja, šest na srpskom i tri na mađarskom nastavnom jeziku, a od toga će biti dva obrazovna profila po dualnom modelu obrazovanja – prehrambeni tehničar – vinar vinogradar i modelar odeće, rekao je Nikola Matković, direktor Hemijsko-tehnološke škole.

Subotica ima priliku da dobije status trening-centra jer je jedan od osnovnih strateških načela Vlade Srbije da pomogne svim mladim ljudima u našoj zemlji, kako bi u saradnji sa kompanijama stekli kvalitetno znanje putem dualnog modela obrazovanja, rekla je Gabrijela Grujić, pomoćnica ministra prosvete za dualno obrazovanje i vaspitanje.

Gradonačelnik Stevan Bakić, podsetio je da se od školske 2016/2017. godine, od kada je u Srbiji počelo da se sprovodi dualno obrazovanje, započelo sa realizacijom ovog modela obrazovanja u Ekonomskoj školi “Bosa Milićević”, Politehničkoj školi, kao i Tehničkoj školi “Ivan Sarić”, a od školske 2019/2020. godine i u Hemijsko-tehnološkoj školi.

Gradonačelnik Stevan Bakić izrazio je veliku zahvanost Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na saradnji i pomoći, te dodao da će lokalna samouprava učiniti sve kako bi se aktivnosti vezane za dualno obrazovanje što efikasnije sprovodile.