Grejna sezona u Subotici biće produžena najkasnije do 30. aprila

Iako je gradskom odlukom o daljinskom snabdevanju grada toplotnom energijom regulisano da je kraj grejne sezone u Subotici predviđen za 15. april, zbog složenosti situacije, kao i usled trenutno relativno nepovoljnih i promenljivih vremenskih uslova, Javno komunalno preduzeće „Subotička toplana“ nastaviće sa proizvodnjom, distribucijom i pružanjem usluge daljinskog grejanja i u narednom periodu.

Grejna sezona u našem gradu biće produžena sve dok prema podacima republičkog hidrometeorološkog zavoda spoljna temperatura tri dana uzastopno u 21 čas iznosi plus 12 stepeni ili je niža od te temperature.

Navedeni režim rada Javno komunalno preduzeće „Subotička toplana“ održaće u periodu dok spoljašnji temperaturni uslovi budu takvi da se omogući rad postrojenja na apsolutnom tehničkom minimumu, što odgovara spoljašnjoj temperaturi od 14 stepeni Celzijusa, koja je ujedno i granica grejanja kada su iz tehnoloških razloga neminovne obustave proizvodnje.

Zima iza nas bila je blaža i sistem daljinskog grejanja funkcioniše bez većih problema. Javno komunalno preduzeće „Subotička toplana“ pobrinuće se da, i u uslovima vanrednog stanja, radijatori blizu 11 hiljada njihovih korisnika budu topli sve dok, i zvanično, ne bude završena grejna sezona, a uskoro će krenuti i operativna faza remonta postrojenja.

S tim u vezi, Javno komunalno preduzeće „Subotička toplana“, nakon 15. aprila, režim rada prilagodiće spoljašnjim temperaturunim uslovima i potrošače na mreži daljinskog grejanja snabdevaće toplotnom energijom, uz dnevne prekide, u zavisnosti od spoljašnje temperature, najkasnije do 30. aprila.