Градски штаб за ванредне ситуације дана 1.5.2020.

Н А Р Е Д Б У

I

  1. Дозвољава се кретање у свим парковима и на јавним површинама намењеним за рекреацију и спорт грађана- уз примену превентивних мера наведених у тачки два ове наредбе.

  2. Док бораве у парковима и на јавним површинама наведеним у тачки 1. ове наредбе грађани су дужни да, због спречавања ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, примењују превентивне мере, које подразумевају одржавање социјалне дистанце, односно међусобног растојања од најмање два метра између два лица која не бораве у истом домаћинству, обавезну употребу заштитних средстава тј. рукавица и дезинфекцију справа за вежбање или других справа, пре њихове употребе.

II

Ова наредба примењују се од 1.5.2020.г.

Спровођење ове наредбе контролисаће надлежни државни органи.

III

Наредбу објавити у „Службеном листу Града Суботице“ и путем средстава јавног информисања.

Командант штаба за ванредне ситуације

Градоначелник Богдан Лабан

Ostavi komentar

Unestie Vaš komentar
Unesite Vaše ime