Gradonačelnik Bakić: Glasajmo za kvalitetnije pravosuđe

Povodom održavanja referenduma koji predviđa nova ustavna rešenja u domenu pravosuđa saopštenje je izdao Kabinet gradonačelnika.

Gradonačelnik Stevan Bakić poziva građane da na referendumu glasaju – DA i kako se navodi u saopštenju, daju svoj doprinos unapređenju sudskog i tužilačkog sistema, u skladu sa preporukama uglednih domaćih i međunarodnih poznavalaca pravne nauke.

U saopštenju dalje stoji da je „Republička izborna komisija je u prethodnom periodu upoznala sve građane Srbije sa sadržajem Akta o promeni ustava. Najvažnija predviđena rešenja su ukidanje dosadašnjeg „probnog“ izbora sudija, koji je predviđao prvi sudijski mandat od tri godine, ukidanje direktnog izbora sudija od strane Narodne skupštine, kao i učešća parlamenta u direktnom izboru javnih tužilaca.

Ukidanjem prvog, oročenog, sudijskog mandata obezbeđuje se potpuna stalnost sudijske funkcije. Ostala pomenuta rešenja daju puni smisao Visokom savetu sudstva i Visokom savetu tužilaštva, koji preuzimaju glavnu ulogu pri izboru sudija i tužilaca, na taj način dajući prednost struci i nauci nad politikom.

Sve ovo predloženo je u cilju obezbeđivanja veće nezavisnosti, efikasnosti i odgovornosti sudstva, kao i veće samostalnosti i odgovornosti javnog tužilaštva, bolje zašite prava građana i jačanja vladavine prava. Narodna skupština će i dalje učestvovati u procesu, kroz izbor četiri ugledna pravnika koji će biti članovi Visokog saveta sudstva i četiri pravna stručnjaka koji će biti deo Visokog saveta tužilaštva, u čijem radu će učestvovati i ministar pravde, navodi se u saopštenju koje je potpisao gradopnačelnik Stevan Bakić.