Građani nezadovoljni dugim redovima i obimnom papirologijom prilikom korišćenja usluga javnih službi

U okviru kampanje „Ja u centru pažnje“, na Gradskom trgu građani su bili u prilici da popune anonimni anketni listić, i iskažu svoje zadovoljstvo ili nezadovoljstvo prilikom korišćenja javnih usluga. Ova kampanja sprovodi se u okviru projekta pod nazivom „Partnerstvom do dobre javne uprave“, a učestvuju dvanaest gradova i opština u Srbiji. Cilj projekta je da se utiče na poboljšanje kvaliteta javnih usluga.

Građani, sa kojima smo razgovarali, najviše primedbi imaju na duge redove, a samim tim i neizostavno čekanje, prilikom odlaska na šaltere javnih službi, kao i kod lekara. Takođe napominju da je za većinu usluga javnih službi neophodno prikupiti veoma obimnu dokumentaciju, što takođe iziskuje mnogo vremena. Među građanima ima i onih koji su apsolutno zadovoljni radom svih javnih službi.

Građani su na Gradskom trgu popunjavali ankete, i prenosili svoja iskustva prilikom korišćenja usluga u domovima zdravlja, te u SUP-u prilikom izrade ličnih dokumenata. Treća oblast interesovanja bila je upis dece u predškolske ustanove i osnovne škole.

Nakon završetka ispitivanja, stručni tim će obraditi podatke, te izneti zaključke istraživanja. Ovi rezultati biće predati nadležnim institucijama, kao i ministarstvima. Za sve one koji nisu popunili anketu na trgu, a zaineresovani su da učestvuju u istraživanju, mogu to učiniti na sajtu www.mojauprava.rs.