Grad Subotica zaključio Ugovor o nabavci 79 protivgradnih raketa

Grad Subotica zaključio je Ugovor o nabavci 79 protivgradnih raketa za potrebe rada 23 stanice na široj teritoriji grada Subotice. U četvrtak je zaključen ugovor sa kompanijom „Trayal korporacija AD“ iz Kruševca, koja je bila jedini ponuđač. Grad Subotica zaključio je Ugovor o nabavci 79 protivgradnih raketa za potrebe rada 23 stanice na široj teritoriji grada Subotice. U četvrtak je zaključen ugovor sa kompanijom „Trayal korporacija AD“ iz Kruševca, koja je bila jedini ponuđač.
Nabavka se odnosi na 59 raketa dometa do 7,9km, odnosno 20 raketa dometa do 6,1km. Iz budžeta grada za ove namene biće izdvojeno 2,4 miliona dinara bez PDV-a. Rakete će biti isporučene do 31. marta. Na teritoriji Grada Subotice, koja se nalazi u reonu nadležnosti radarskog centra „Bajša“, ima 23 protivgradne stanice: Novi Žednik, Čantavir, Stipićevo, Stari Žednik, Đurđin, Bajmok, Mišićevo, Mikićevo, Ljutovo, Kucura, Verušić, Bikovo, Šupljak, Čikerija, Čavolj, Radanovac, Bački Vinogradi, Vukov salaš, Aleksandrovi salaši, Gornji Tavankut i Donji Tavankut, Palić i Sudarev salaš. Od 23 stanice na osam stanica zbog blizine međudržavne granice koriste se samo rakete dometa od 6.100 m, dok se na ostalim stanicama mogu koristiti i rakete dometa do 7.900 m.