Grad Subotica dobio nagradu za unapređenje prava na slobodan pristup informacijama

Povodom obeležavanja Dana prava javnosti da zna, juče su u Beogradu dodeljene nagrade organima za unapređenje prava na slobodan pristup informacijama za 2022. godinu. U kategoriji lokalnih organa vlasti nagrada je dodeljena Gradu Subotica.

U ime Grada Subotica, nagradu koju dodeljuje Poverenik za informacije od javnog značaja primila je načelnica Gradske uprave, Marija Ušumović Davčik.

Pored Subotice, i Grad Kruševac je primio priznanje. Godišnju nagradu organima za unapređenje prava na slobodan pristup informacijama za 2022. godinu u kategoriji republičkih organa dobilo je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, u kategoriji pravosudnih organa Viši sud u Novom Sadu, u kategoriji pokrajinskih organa Direkcija za robne rezerve AP Vojvodine, i za najbolji informator o radu Ministarstvo kulture i informisanja.