Grad od naredne godine vlasnik vojne imovine

Grad Subotica u novu godinu ući će bez dugovanja za kupovinu vojne imovine. Nakon što isplati preostali dug prema Ministarstvu odbrane, koji iznosi 214 miliona dinara, Grad Subotica biće stoprocentni vlasnik Doma vojske i kasarne “Kosta Nađ”.

Godine neulaganja u Dom vojske koji se nalazi u samom centru našeg grada, učinile su svoje. Prepušten sebi, ovaj vojni objekat od 5000 kvadrata polako je propadao. Kako je gradonačelnik, Stevan Bakić naveo, pored velikih ulaganja, problem predstavlja i to što ovaj objekat nema parking mesta.

Kada je reč o nekadašnjoj kasarni “Kosta Nađ”, gradonačelnik je rekao da će u celini biti ponuđena na licitaciji, i da već postoje tri zainteresovana investitora. Dok je za Dom vojske, Grad ponudio partnerstvo organizaciji „IT Subotica 2030“, sa čijim su predstavnicima pregovori u toku i koji su već obišli ovaj vojni objekat.