Grad, kroz ustanove, finansira usluge za najugroženije građane

Iz gradskog budžeta, i ove godine izdvojeno je dovoljno sredstava za potrebe najugroženijih sugrađana, poručio je Ilija Đukanović na Svetski dan socijalne pravde. Značajno je i to što grad finansira usluge, poput ličnog pratioca i personalnog asistenta, kroz ustanove poput Gerontološkog centra, Centra za socijalni rad i Doma za decu ometenu u razvoju „Kolevka“ . Takođe, grad finansijski pomaže i mnoga udruženja.