Gimnastičari Partizan-Željezničara vratili su se iz Mađarske sa 27 medalja

U najmlađoj kategoriji (do 10 god.) natupili su Čupak Aleks i Gombaš Balaž.
 U pojedinačnoj konkurenciji u višebojskom takmičenju I mesto Čupak Aleks, II mesto Gombaš Balaž
U finalu po spravama:
Čupak Aleks u vežbi na parteru I mesto, konj sa hvataljkama II, krugovi I, preskok I , razboj III i vratilo II mesto.
Gombaš Balaž  u vežbi na parteru II, konjsa hvataljkama I, preskok II ,razboj I i vratilo II mesto.
U kategoriji (11-12 god.) nastupili su Strajnić Mihajlo, Kulić Filip i Juđak Romeo.
  U pojedinačnoj konkurenciji u višebojskom takmičenju I mesto Kulić Filip, Juđak Romeo II mesto i Strajnić Mihajlo IV mesto.
U finalu po spravama:
Kulić Filip  u vežbi na parteru I, konj sa hvataljkama II krugovi I, preskok II, razboj I i vratilo I mesto.
Juđak Romeo   u vežbi na parteru II , konjsa hvataljkama I, krugovi II, preskok I, razboj II i vratilo II mesto.
 Ovo takmičenje je I u ovoj takmičarskoj sezoni i odličnim rezultatom smo vro zadovoljni (ukupno 27 medalja).
Sledeće Takmičenje će biti u Subotici 12. V I kolo gimnastičke lige Vojvodine.
Pozdrav od gimnastičara „Partizan-Ž.