Gerontološki centar dobio aplikaciju za Android mobilne telefone

Gerontološki centar u Subotici predstavio je aplikaciju za Android mobilne telefone,realizovane u okviru projekta “Brigom protiv predrasuda”. Ovo je prva aplikacija za Android u ustanovi socijalne zaštite u Srbiji.
Aplikacija za Android mobilne telefone predstavlja još jedan u nizu korak, kojim Gerontološki centar teži da svojim korisnicima omogući optimalne usluge ove ustanove. Zaposleni u centru na zahtev korisnika razvili su ovu aplikaciju.
Ideja Android aplikacije jeste da se usluge što više približe korisnicima, odnosno da korisnici zajedno sa svojim porodicama budu još bolje informisani, ali i da se na primeru pokaže uspešna inkluzija pripadnika romske zajednice.
Aplikacija je nastala u okviru projekta “Brigom protiv predrasuda”, za ceo projekat, koji je realizovao Gerontološki centar, uloženo je oko 30.000 dolara. Iz Fondacije za Otvoreno društvo poručuju da su prepoznali rad i doprinose Gerontološkog centra te su se zbog toga odlučili za saradnju i podržali realizaciju aplikacije.
Aplikacija je dostupna na 4 jezika srpski, mađarski, engleski i romski jezik i pruža opšte informacije. U planu je i razvoj IOS aplikacije, ali i uvođenje mogućnosti zakazivanja sastanaka sa stručnim osobljem kao i popunjavanje formulara za useljenje u Gerontološki centar.