Gasi se OŠ „Miloš Crnjanski“

Nakon što se u javnosti pojavila informacija o tome da će u sklopu racionalizacije mreže škola biti zatvorena OŠ „Miloš Crnjanski“, odnosno pripojena OŠ „Jovan Mikić“ , roditelji su juče održali skup na kom su apelovali na lokalnu samoupravu da odbaci nameru o zatvaranju ove škole. Iz lokalne samouprave odgovaraju da shvataju zabrinutost roditelja koje rukovodstvo škole nije na vreme obavestilo o ideji o pripajanju škola, i ističu da će se truditi da đaci i zaposleni ostanu neoštećeni.

Oko 250 zabrinutih roditelja juče je održalo četrdesetpetominutni skup sa ciljem da se apeluje na lokalnu samoupravu i javnost da se ova škola ne zatvara. Predstavnici roditelja istakli su da je jedini motiv organizovanja skupa interes dece, te da na njih nema uticaj nijedna politička stranka niti organizacija. Roditelji tvrde da njihova zabrinutost leži u informaciji koju su dobili prošle nedelje iz Pokrajinskog sekretarijata, te navode da su stavljeni pred svršen čin.

Iz lokalne samouprave objašnjavaju da su Savet roditelja i direktor sa ovom idejom upoznati već oko godinu dana. Odluka o tome da baš ova škola bude ugašena doneta je zbog toga što je ona drastičan primer neracionalnosti, a kriterijumi na osnovu kojih je odluka doneta su broj đaka, blizina druge škole, te nerešeni imovinsko-pravni stastus škole. Prilikom gašenja će se voditi računa o interesima dece i zaposlenih, uveravaju iz lokalne samouprave i objašnjavaju da će deca moći da se upišu u OŠ „Jovan Mikić“.

OŠ „Miloš Crnjanski“ pohađa 355 đaka, a vaspitno-obrazovni proces izvodi se samo u prepodnevnoj smeni. Elaborat o ukidanju škole izrađen je u aprilu. Nakon što odluku usvoji Gradsko veće, te Skupština grada, potrebno je da je potvrdi AP Vojvoina, a konačnu odluku donosi Ministarstvo prosvete. Nakon što se OŠ „Miloš Crnjanski“ ukine status pravnog lica, te se ona pripoji OŠ „Jovan Mikić“, plan je da se u tu zgradu preseli Srednja ekonomska škola „Bosa Milićević“. Ova srednja škola nalazi se u zgradi koja pripada Jevrejskoj opštini, te Grad na godišnjem nivou plaća zakup od dva miliona dinara.