„Forum teatar“ udruženja „ZaJedno“

Udruženje “ZaJedno” danas je realizovalo interaktivno pozorište “Forum teatar”, povodom obeležavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Tema predstave bila je trake sa suncokretom, kako bi skrenuli pažnju i senzibilisali mlade za svoje vršnjake koji imaju neki oblik invaliditeta, a koji nije odmah vidljiv.

Scene današnjeg Forum teatra samostalno su kreirali učenici Politehničke škole i Školskog centra sa domom učenika “Dositej Obradović”, kroz Dramske radionice. Jedna od učenica škole “Dositej Obradović” koja je učestvovala u realizaciji ove predstave jeste Vanja Raslovac.

Cilj Forum teatra bio je da se prikažu scene iz svakodnevnog života, kako bi se mladima skrenula pažnja na to kako izgleda diskriminacija i sa kakvim problemima se suočavaju osobe sa invaliditetom koji nije odmah vidljiv, ali i da im ukažu na različite aspekte i mogućnosti kako se određeni problem može rešiti. Tema Forum teatra bila je trake sa suncokretom.

Interaktivno pozorište „Forum teatar“ deo je projekta „Inkluzivni omladinski Forum teatar“ koji finansira lokalna samouprava iz oblasti omladinskog sporta.