Formiran Savet za migracije

Odlukom Gradskog veća danas je obrazovan Savet za migracije, koji čine predstavnici grada, policije, Crvenog krsta i Centra za socijalni rad. Predviđeno je da Savet prati i izveštava Komesarijat za izbeglice o migracijama na teritoriji grada, kao i da predlaže mere i aktivnosti u cilju efikasnijeg upravljanja migracijama.

Među članovima Saveta nalaze se gradonačelnik, kao predsednik Saveta, zatim član Gradskog veća zadužen za socijalna pitanja, načelnica Gradske uprave, poverenik za izbeglice Grada Subotice, predstavnici gradskih organizacija Doma zdravlja, Crvenog krsta, zatim Centra za socijalni rad, Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i Policijske uprave Subotica.