Finansiranje naučnoistraživačkih projekata nacionalnih manjina

 

Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, prof. dr Zoran Milošević uručio je danas ugovore predstavnicima akreditovanih visokoškolskih ustanova, koji su dobili sredstva na osnovu Javnog konkursa za finansiranje naučnoistraživačkih projekata nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini u 2017. godini. Čestitajući rukovodiocima projekata, Milošević je istakao da nakon razvojno-istraživačkih i umetničko-istraživačkih projekata, naučnoistraživački projekti nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica zaokružuju posebno izražen senzibilitet prema našoj različitosti. Na Konkurs, za čiju realizaciju je predviđeno četiri miliona dinara, stiglo je ukupno 18 prijava, a odobreno je 10 predloga projekata sa pet visokoškolskih institucija, i to: Filozofskog fakulteta, Tehnološkog fakulteta, Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici, Pedagoškog fakulteta u Somboru i Univerziteta EDUKONS, Fakultet poslovne ekonomije.

Najviše projekata dobila je mađarska nacionalna zajednica – četiri projekta, dva projekta je dobila romska nacionalna zajednica i po jedan projekat dobili su: rumunska, slovačka, rusinska i bunjevačka nacionalna manjina – nacionalna zajednica.