Finansijska podrška za proizvođače suncokreta

Poljoprivredni proizvođači suncokreta od sutra do 14. novembra ove godine mogu da podnesu zahtev za finasijsku podršku u iznosu od 7,8 dinara po kilogramu isporučenog ili prodatog suncokreta.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede- Uprava za agrarna plaćanja raspisala je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostavrivanje prava na finansijsku podršku poljoprivrednim proizvođačima suncokreta roda 2022. godine. Finasijska podrška je utvrđena u iznosu od 7,8 dinara po kilogramu isporučene ili prodate količine suncokreta pravnom licu ili preduzetniku koji se bavi preradom, skladištenjem odnosno izvozom suncokreta. Sva dokumenta moraju glasiti na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji. Zahtevi za ostvarivanje prava na ovu vrstu podrške podnose se od sutra do 14. novembra neposredno u Pisarnici nadležnog ministarstva ili poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede- Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra br. 84, 11000 Beograd.