Filip Kulić na takmičenju u Pragu imao zapažene rezultate

Gimnastičar iz Subotice Filip Kulić nedavno je bio na takmičenju u Pragu i osvojio je zapažene rezultate. Filip je u višeboju pojedinačno osvojio prvo mesto. Nastupao je u finalu i po spravama. Na parteru prvo mesto, na konju sa hvataljkama takođe prvo mesto i u razboju je bio prvi a na vratilu je osvojio drugo mesto.