Fasade u zaštićenom gradskom jezgru

Neke od fasada u zaštićenom gradskom jezgru obnovljene su pre izvesnog vremena, ali ima i onih koje je nagrizao zub vremena te se dešava da se ponekad na trotoare u gradu obruši deo takve fasade. Da li se bezbednost objekata u zaštićenom gradskom jezgru kontroliše pokušali smo da saznamo od nadležnih službi.

Kada dođe do otpadanja dela fasade, reaguje Komunalna policija po nalogu građevinskog inspektora koja odmah ograđuje prostor ispred fasade koja se obrušila žutom trakom na kojoj piše „Opasnost, zabranjen prolaz“. Ovo predstavlja privremenu meru, jer je ograđivanje opasnog prostora ispred ovakve fasade obaveza vlasnika zgrade. Građevinski insprektor sačinjava zapisnik sa upravnikom zgrade, a ako on nije imenovan onda uz prisutno lice koje je vlasnik dela zgrade ili bez prisutnog lica. Zapisnikom se utvrđuje činjenično stanje, te da li postoji opasnost od daljeg otpadanja delova fasade i drugih delova zgrade, kao i drugi bitni podaci, te se izdaje rešenje za otklanjanje opasnosti i ograđivanje prostora ispred zgrade dok se opasnost ne otkloni. Kontrola izvršenosti se obavlja nakon isteka datog rokom Rešenja.

Svi vlasnici objekata i parcela u zaštićenom gradskom jezgru dužni su da se prilikom sanacije, rekonstrukcije i revitalizacije objekata obrate Međuopštinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture za izradu uslova mera tehničke zaštite kako da izvedu planirane radove. Zaštićeno gradsko jezgro počinje od Zmaj Jovine ulice do Maksima Gorkog, zatim podvožnjakom E5 putem do Mažuranićeve ulice, nastavlja se Mažuranićevom ulicom, ulicom Laze Mamužića, Preradovićevom do Trga 29.Novembra i završava se u Zmaj Jovinoj ulici.

Grad Subotica u 2018. godini nije subvencionisao sanaciju fasada u užem gradskom jezgru. Sredstva za sufinansiranje u 2018. godini nisu predviđena jer se čeka Odluka koju treba da donese Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. U međuvremenu građani su prinuđeni da sami snose troškove sanacije koji su visoki, s obirom na to da se radi o zaštićenom kulturnom dobru.