Elektronski dnevnik u praksi

U OŠ ,,Ivan Milutinović“ nedavno je započeto vođenje elektronskog dnevnika čime je nastavnicima olakšan administrativni deo posla, a omogućen je brz, jednostavan i bezbedan način vođenja evidencije. Iz škole poručuju da su se nastavnici adekvatno adaptirali na promenu koja ima brojne pozitivne efekte.

Nastavnica matematike u OŠ ,,Ivan Milutinović“, Jasmina Dulić, nam je rekla da su prvi utisci korišćenja e-dnevnika su veoma pozitivni. Po njenom mišljenju korišćenje elektronskog dnevnika je efikasniji i jednostavniji način vođenja evidencije u poređenju sa vođenjem evidencije u papirnom dnevniku, a podaci koji se unose su zaštićeni.

Prema rečima Ivana Stipića, direktora OŠ ,,Ivan Milutinović“, svi nastavnici su informatički pismeni, a tokom raspusta bili su obučeni za korišćenje elektronskog dnevnika u čemu se veoma dobro snašli. Škola je za početak primene, e-dnevnika koji je jedan od pet servisa ,,E-prosvete“, adekvatno tehnički opremljena, a nadaju se dodatnim uređajima kako bi upotreba elektronskog dnevnika bila na zavidnom nivou.

OŠ ,,Ivan Milutinović“ je jedna od desetak škola na teritoriji našeg grada u kojoj se koristi elektronski dnevnik. Iz škole poručuju da očekuju da će uskoro i roditelji imati pristup ocenama čime će se upotpuniti jednostavan i pouzdan način vođenja evidencije sa jedne strane i pristup informacijama sa druge strane.