Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom

Jedan od ključnih problema kod zapošljavanja osoba sa invaliditetom jeste njihov izlazak na tržište rada, rečeno je juče na okruglom stolu koji je organizovan u okviru projekta „Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom“ u prostorijama Nacionalne službe za zapošljavanje na temu unapređenja lokalnih politika u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Srbiji.

Subotica je jedan od 6 gradova u Srbiji u kojima se sprovodi projekat „Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom“, a na terenu ga sprovodi Caritas Subotica. Ova humanitarna organizacija organizuje radionice za decu koja pohađaju 3. razred srednje škole u ŠC „Dositej Obradović“ na srpskom i na mađarskom jeziku sa ciljem upućivanja mladih u to na koji način da se predstave poslodavcima.

Okrugli sto je okupio predstavnike lokalnih organizacija osoba sa invaliditetom, Nacionalne službe za zapošljavanje i Karitasa, a tema je bila predstavljanje rezultata analize zakonodavstva na nacionalnom i lokalnom nivou. Centar za socijalnu politiku je bio angažovan na izradi studije analize stanja i preporuka zapošljavanja osoba sa invaliditetom i uočeno je da je osnovni preduslov da osobe sa invaliditetom uopšte izađu na tržište rada i pokušaju da nađu posao. Među ostalim problemima su i arhitektonske prepreke, obrazovna struktura, ali i činjenica da se svega oko 20-30% sredstava koje poslodavci dobijaju na osnovu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom koristi za ono za šta su namenjena.

Subotička Filijala NSZ trenutno na evidenciji ima 298 osoba sa invalidietom od čega procenjenu radnu sposobnost ima 178 osoba. Za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva je ove godine 7 poslodavaca podnosilo zahteve, ističu iz ove ustanove.

Okrugli sto je deo projekta „Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom“ koji sprovodi Forum mladih sa invaliditetom u partnerstvu sa Centrom za samostalni život osoba sa invaliditetom u Srbiji, Karitasom, Fondacijom Ana i Vlade Divac i Smart kolektivom, a koji podržava Američka agencija za međunarodni razvoj.